Styrelse

Styrelsen har sex ledamöter och två styrelsesuppleanter valda av årsstämman 2021. Håkan Björklund är styrelsens ordförande.

Håkan Björklund

Håkan Björklund

Titel: Styrelseordförande och del av ersättningsutskottet

Vidar Andersch

Vidar Andersch

Titel: Styrelseledamot och del av ersättningsutskottet

Nina Linander

Nina Linander

Titel: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Martin Lagerblad

Martin Lagerblad

Titel: Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet och del av revisionsutskottet

Richard Silén

Richard Silén

Titel: Styrelseledamot

Birgitta Stymne Goeransson

Birgitta Stymne Göransson

Titel: Styrelseledamot

Anders Nyman

Anders Nyman

Titel: Styrelsesuppleant och del av revisionsutskottet

Niklas Rohdin

Niklas Rohdin

Titel: Styrelsesuppleant