15/11/2022

Asker har tilldelats guld av EcoVadis

Asker Healthcare Group har tilldelats guld av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete.

Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning inom sjukvårdssektorn sätter avtryck på planeten i form av produktion, transporter och avfall. Totalt genererar sjukvårdssektorn 4,4 procent av de globala koldioxidutsläppen – motsvarande det femte största landet i världen.

"Som en viktig länk mellan produktion och konsumtion är vi fast beslutna att driva utvecklingen framåt. Vi har under några år, konsekvent och framåtblickande, arbetat för att skapa positiv förändring inom ESG-området. Guldbetyget är en bekräftelse på att vi fokuserar på rätt frågor”, säger Sanna Norman, hållbarhetschef på Asker Healthcare Group.

Guldbetyget placerar Asker bland de fem procent högst rankade företagen av de över 100 000 företag EcoVadis har utvärderat världen över.

EcoVadis utvärderar företag baserat på GRI, FN:s Global Compact, ILO och ISO 26000 inom fyra områden: Miljö, arbetsrätt & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Bedömningen har genomförts utifrån intern dokumentation från Asker samt tredjepartsexperter och externa intressenter.

 

For further information, please contact:

Emma Rheborg, Head of Communication Asker Healthcare Group
Phone: +46 73 313 62 17
E-mail: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 100 anställda i 14 länder och omsätter 11 miljarder kronor.