15/09/2022

Första förvärvet i Österrike - Heintel Gruppe

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Heintel Gruppe, en ledande distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Österrike.

“Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vidareutveckla detta väl ansedda företag som har ägts och drivits av samma familj i över 100 år. Heintel Gruppe är vårt första förvärv i Österrike och innebär att vi tar ett till avgörande steg i vår strategi att skapa den ledande företagsgruppen i Europa inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning,” säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

Heintel Gruppe säljer förbrukningsmaterial och lättare medicinteknisk utrustning till sjukhus med fokus på områdena kirurgi, intensivvård, radiologi, kardiologi och gastroenterologi. Nettoomsättningen uppgick till cirka 250 Mkr 2021.

Förvärvet förväntas att slutföras i oktober 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.