Uppförandekod

Vi är starkt engagerade i att utifrån våra grundläggande värderingar skapa värde för våra intressenter och bygga relationer med våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra affärspartners.

Askers Uppförandekod 2021

Vår Uppförandekod innehåller ett antal regler vilka fastställer våra normer och vårt ansvar för att ha etiska och korrekta affärsmetoder. Den förklarar hur Asker Healthcare Groups värderingar ska tillämpas när vi bedriver vår verksamhet och fungerar som en kompass för att fatta rätt beslut i det dagliga arbetet. Uppförandekoden gäller alla företag i koncernen och även våra leverantörer och omfattar följande områden: 

• Affärsintegritet, till exempel korruptionsbekämpning 
• Mänskliga rättigheter och arbetsmiljö 
• Miljömässig hållbarhet 
• Skydd av tillgångar och konfidentiell information 
• Efterlevnad av Uppförandekoden och lagkrav


Ladda ner Uppförandekod 2021