Hållbara initiativ

Våra företag initierar många initiativ och utvecklar innovationer som driver utvecklingen av ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Det är ett gemensamt åtagande för Asker-bolagen som vi har tillsammans med våra kunder.

Expertsupport för diabetesprodukter

Vårt team i Nederländerna har startat ett supportcenter för att ge personer med diabetes information och kunskap om insulinsensorer och produkter för glukosmätning. Ett team med specialistsköterskor ger support via webbsajten Diabetesexperts.nl. Det är många praktiska saker att tänka på vid en diabetesdiagnos och behovet av information är stort. Under det senaste årtiondet har många innovationer och ny teknik kommit att förbättra vardagen för diabetiker. Nya insulinpumpar, glukossensorer och innovativa applikationer har lanserats i snabb följd.

Patienterna har många frågor och just därför har vi utvecklat diabetesexperts.nl. Supportcentret fungerar som en kunskapssajt och samlar all viktig information om insulinpumpar, glukossensorer och ny teknik på en plats. Sajten är objektiv, oberoende och aktuell. Den ger även människor möjlighet att dela erfarenheter, kunskap och råd. På så vis kan vi hjälpa personer med diabetes att leva ett bättre liv med diabetes samt stötta vårdpersonal i deras arbete.

Stöd till sjuksköterskor för bättre sårvård

Vårt sårvårdsprogram är ett viktigt initiativ inom vårt fokusområde "Healthy lives". Det ger sjuksköterskor möjlighet att förbättra vårdresultatet med bättre behandlingsresultat och kortare läkningstider. Det gör det också möjligt för dem att hjälpa fler patienter, minska användningen av antibiotika och minimera miljöpåverkan från transporter och avfall. Programmet kombinerar sjuksköterskans egen kunskap och erfarenhet med innovativa AI-verktyg som bildigenkänning och maskininlärning.

Traditionella metoder innebär fler hembesök för en redan pressad vårdpersonal, onödigt stor åtgång av förbrukningsmaterial samt längre läkningstid. Sårvårdsprogrammet, som infördes i Sverige för sex år sedan och några år senare i Finland, både förbättrar behandlingsresultaten och minskar vårdkostnaden. I Finland visar studier som validerats av Nordic Health Care att sårvårdsprogrammet har minskat både sårvårdstiden per vecka och de totala direkta sårvårdskostnaderna (löne-, produkt- och resekostnaderna) med 80 %.

Produkter som gör skillnad

Den stora efterfrågan på förbrukningsvaror och engångsprodukter inom hälso- och sjukvårdssektorn innebär en stor belastning för vår planet på grund av produktion, transport och avfall. Genom att utveckla ett nytt produktsortiment som bidrar till att minska vår miljöpåverkan hoppas vi kunna inspirera och leda resten av branschen mot en mer hållbar sjukvård. Sortimentet består av produkter som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • 20–30 % mindre CO2 i en produkt idag jämfört med 2021 tack vare att vi använder en lättare material eller mindre mängd råvaror
  • Över 50 % biobaserat material – övergång från fossila till biobaserade eller andra förnybara råvaror.
  • Minst 70 % av materialet kommer från förnybara råvaror. Detta gäller även för den förpackning som krävs för att konsumenten ska kunna använda produkten – det vill säga den primära förpackningen.

Detta initiativ är en viktig del av Asker Healthcare Groups ambition om att minska koldioxidavtrycket från våra produkter med 20 %. En stor del av produktionen av förbrukningsvaror för hälso- och sjukvården sker i länder som klassas som högriskländer vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Därför har vi valt att ha ESG-ansvariga lokalt anställda på viktiga platser runt om i världen för att kunna säkerställa goda arbets- och miljöförhållanden.