Globala mål för hållbar utveckling

Asker Healthcare Group har förbundit sig till FN:s Global Compact och principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Vi stödjer Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs). Med vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och utifrån vår roll i värdekedjan är det i huvudsak fyra mål där vi kan påverka mer:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – vårt främsta bidrag

Syftet med vår verksamhet är att förbättra vårdresultatet och minska den totala vårdkostnaden. Därför är FN:s mål ”att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar” det mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Mål 5: Jämställdhet

Som ett inkluderande företag har vi möjlighet att ”uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt”.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vår framgång som företag gör det möjligt för oss ”att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår roll i värdekedjan gör det möjligt för oss att vara en del i ”att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”.