25-06-2024

Förvärv av Funktionsverket

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Funktionsverket, en leverantör av hjälpmedel inom kommunikation och kognition.

"Vi är glada över att välkomna Funktionsverket och deras team till Asker. De har byggt detta bolag från start med enda fokus att underlätta vardagen för barn och vuxna i behov av stöd. Det är ett viktigt uppdrag och som är helt i linje med Askers yttersta mål att förbättra vårdresultat och hjälpa vårdgivare och patienter. Vi är därför stolta över att grundarna har valt Asker som partner i deras fortsatta tillväxt”, säger Johan Falk VD Asker Healthcare Group.

Funktionsverket specialiserar sig på utveckling och försäljning av hjälpmedel inom områdena kognition, kommunikation och styrsätt. Kunder inkluderar bland annat skolor, hjälpmedelscentraler och annan offentlig verksamhet över hela Sverige. Företaget omsätter cirka 30 miljoner kronor om året.

Förvärvet är villkorat sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras i augusti 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 3 500 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.