12-06-2024

Förvärv av meetB

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i meetB Group, en leverantör av produkter och digitala lösningar till ambulans- och räddningstjänsterna i Tyskland.

"meetB är marknadsledande i Tyskland inom sin nisch, en position som grundarna med framgång har byggt upp under de senaste 25 åren. Vi är hedrade över att de har valt Asker som partner för att stödja företaget i deras fortsatta tillväxt och i deras viktiga uppgift att underlätta för räddningstjänstpersonal att utföra vård i de kritiska situationer de ställs inför varje dag”, säger Johan Falk VD Asker Healthcare Group.

meetB säljer ett komplett utbud av produkter och tjänster till de tyska ambulans- och räddningstjänsterna via anbud och direktförsäljning. Bolaget har 60 anställda och en omsättning på cirka 340 miljoner kronor.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras i augusti 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 3 500 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.