Kontakta oss

Miljömedveten hälsovård

Askers miljö- och klimatarbete är framför allt fokuserat på att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan samt att samarbeta med leverantörer och kunder för kunna erbjuda mer resurs- och klimateffektiva produkter och tjänster.

Hälso- och sjukvården har en negativ klimatpåverkan både genom koldioxidutsläppen i produktionen av engångsprodukter och genom den stora mängd avfall som genereras när produkterna har förbrukats.

Askers centrala roll i värdekedjan skapar möjligheter att påverka positivt mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Askers bolag hjälper vårdföretag att välja mer klimateffektiva produkter. Ambitionen är även att påverka leverantörerna att minska sina produkters miljö- och klimatpåverkan.

  • Alla företag har Scope 1, 2 & 3 inventeringar och pågående projekt för att leverera på reduktionsmål i linje med SBTi
  • Samarbete med utvalda leverantörer och Evercare Medical utvecklar cirkulära produkter (till exempel Embra)
  • Samarbete med utvalda kunder kring avfallsminskningsprojekt

Läs mer om våra mål och våra framsteg i hållbarhetsrapporten.

Hållbar konsumtion och produktion (12)
Bekämpa klimatförändringen (13)

 


Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik