Kontakta oss

Rättvis värdekedja och säkra arbetsmiljöer

Askers arbetsplatser ska vara säkra och attraktiva. Asker ska även erbjuda produkter som är tillverkade och levererade under rättvisa villkor.

Medicintekniska produkter tillverkas i många fall i länder med högre risk för korruption och brott mot mänskliga rättigheter än i Europa. Marknadens efterfrågan på högkvalitativa produkter som tillverkats under rättvisa förhållanden ökar.

Genom ett proaktivt samarbete med leverantörer och tredjepartstillverkare arbetar Asker för att upprätthålla en rättvis och säker arbetsmiljö både i den egna verksamheten och i hela värdekedjan.

  • Säkerställa högt medarbetarengagemang genom att mäta och följa upp
  • Säkerställa att alla anställda omfattas av formella kollektivavtal eller motsvarande arbetsvillkor
  • Utbildning av alla medarbetare i vår Uppförandekod
  • Utbildning av alla tjänstemän i anti-korruption och visselblåsning
  • Tredjepartstillverkare av våra egna varumärken granskas var 24:e månad
  • Implementering av Uppförandekoden för leverantörer
  • Implementera Responsible Sourcing Policy och Supplier Due Diligence Procedure

Läs mer om våra mål och våra framsteg i hållbarhetsrapporten.


Jämställdhet (5)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
Fredliga och inkluderande samhällen (16)

  

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet