Kontakta oss

Friska och hälsosamma liv

Asker ska erbjuda effektiva, högkvalitativa och säkra produkter och tjänster som möjliggör för fler att leva friska och hälsosamma liv. Asker ska även bidra till att sänka de totala vårdkostnaderna för samhället.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre, förväntas enligt FN att öka från dagens 11 procent till 16 procent 2050. Samtidigt ökar andelen som lever med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes. Det här skapar redan idag brist på vårdpersonal och en ekonomiskt hårt belastad hälso- och sjukvårdssektor.

Genom att erbjuda ett komplett erbjudande av effektiva, högkvalitativa och säkra produkter och ge råd om lämplig produkt, föreslå alternativa kostnadseffektivare produkter eller andra tjänster, kan Asker förbättra patientresultaten samt minska den totala vårdkostnaden.

  • Utbildning i vårt styrande ramverk Asker Management Standard
  • Personalutveckling och -utbildning
  • Säkerställa en hög kundnöjdhet genom att mäta och följa upp
  • Utveckla nya lösningar och tjänster (till exempel OneWound), Diabetesexperts.nl)
  • Tillhandahålla högkvalitativa MDR/IVDR-kompatibla produkter med mervärde till kunderna
  • Minska skadliga ämnen i produkter

Läs mer om våra mål och våra framsteg i hållbarhetsrapporten.


Hälsa och välbefinnande (3)

Princip 1: Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter; och
Princip 2: se till att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.
Princip 3: Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete och tvångsarbete;
Princip 5: effektivt avskaffande av barnarbete; och
Princip 6: avskaffande av diskriminering när det gäller anställning och yrke.
Princip 7: Företag bör stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar;
Princip 8: ta initiativ för att främja ett större miljöansvar; och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
Princip 10: Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.