Kontakta oss

Hållbarhetsrapport

Askers hållbarhetsredovisning för 2021 presenterar den nya ESG-strategin och sammanfattar de viktigaste framgångarna och utmaningarna under verksamhetsåret. Det är även en lägesrapport som presenterar hur Askers hållbarhetsarbete utvecklas över tid.

UN Global Compact, som Asker skrev under 2021, och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör ramen för Askers ESG-arbete, med primärt fokus på mål 3: god hälsa och välbefinnande.

Rapporten har upprättats i enlighet med GRI:s riktlinjer och finns tillgänglig på engelska. 

Ladda ner rapporten (pdf, engelska)