Kontakta oss

Klimatneutral hälso- och sjukvård

Vår ambition är att minska vårt koldioxidavtryck i den egna verksamheten och för våra produkter i linje med Science Based Targets till 2030.

Hälso- och sjukvårdssektorn genererar 4,4 % av de globala koldioxidutsläppen. Konsumtionen och produktionen inom hälso- och sjukvården använder vår natur och våra resurser på ett sätt som innebär en fortsatt destruktiv påverkan på planeten.

Vår roll i värdekedjan ger oss möjlighet att påverka hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att hantera och minska vårt eget avtryck och överföra samma standarder till våra leverantörer kan vi tillsammans med våra kunder leverera cirkulära och hållbara vårdlösningar.

• Utsläppsminskning i verksamhet, produkter och värdekedja i linje med Parisavtalet
• Cirkulära produkter och ekosystem för medicinskt förbrukningsmaterial
• Minskat avfall från medicinskt förbrukningsmaterial

• Alla företag har Scope 1, 2 & 3 inventeringar och pågående projekt för att leverera på reduktionsmål i linje med SBTi
• Samarbete med utvalda leverantörer och Evercare Medical utvecklar cirkulära produkter (till exempel Embra)
• Samarbete med utvalda kunder kring avfallsminskningsprojekt

Hållbar konsumtion och produktion (12)
Bekämpa klimatförändringen (13)

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik