Kontakta oss

Friska och hälsosamma liv

Med vårt kompletta utbud av säkra, högkvalitativa medicinska produkter och tjänster bidrar vi till att göra vården mer tillgänglig och demokratisk, samt att förbättra vårdresultat och minska totalkostnaden för vård.

Att öka tillgången av säker, högkvalitativ och prisvärd hälsovård för alla, är grunden för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i olika åldrar och för att ta itu med en mängd framväxande hälsoproblem.

Vår verksamhets uppdrag är att förbättra vårdresultat och minska totalkostnaden för vård. Genom att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt har vi möjlighet att få största möjliga effekt genom att främja effektiva, högkvalitativa och säkra vårdlösningar och produkter till våra kunder.

• Bästa möjliga kvalitet och erbjudande av säkra produkter
• Optimal användning av patientguidetjänster för förbättrat vårdresultat och minskad totalkostnad för vård
• Förbättrad kundnöjdhet
• Produkter och förpackningar som är fria från skadliga ämnen

Utveckla nya lösningar och tjänster (till exempel OneWound), Diabetesexperts.nl

  • Säkerställa en hög kundnöjdhet genom att mäta och följa upp
  • Tillhandahålla högkvalitativa MDR/IVDR-kompatibla produkter med mervärde till kunderna
  • Minska skadliga ämnen i produkter
    Personalutbildning och utbildning

Hälsa och välbefinnande (3)