Kontakta oss

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi på Asker ser på klimatförändringen på två sätt. Vi mäter våra utsläpp och skapar åtgärder på de områden där vi har störst negativ påverkan. Vi ser samtidigt att effekterna av klimatförändringarna inverkar på vår verksamhet, både positivt och negativt.

För att skapa transparens kring dessa klimatrelaterade risker och möjligheter, rapporterar vi mot kraven från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ladda ner dokumentet (på engelska)