Kontakta oss

Styrelse

Styrelsen har sex ledamöter och två styrelsesuppleanter valda av årsstämman 2022. Håkan Björklund är styrelsens ordförande.

Håkan Björklund

Håkan Björklund

TitelStyrelseordförande och del av ersättningsutskottet

Född: 1956
Invald: 2019
Befattning och utskott: Styrelseordförande och del av ersättningsutskottet
Utbildning: PH.D. i Neurovetenskap från Karolinska Institutet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande, Sobi och styrelseledamot i Bonesupport. Partner på Tellacqpartners. Rådgivare till Rothschild private equity. 
Arbetslivserfarenhet: VD Nycomed och styrelseledamot Alere, Coloplast, Danisco, Lundbeck och Biovitrum 
Obereoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Vidar Andersch

Vidar Andersch

TitelStyrelseledamot och del av ersättningsutskottet

Född: 1980
Invald: 2019
Befattning och utskott: Styrelseledamot och del av ersättningsutskottet
Utbildning: M Sc - MS Mechanical Engineering, Industrial Economy, Lunds University, Finance and Risk Management, and Production Management and Logistics, Technical University Munich
Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden
Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseledamot Waterjet Sweden AB, Yanzi Networks, Hoist Group Holding och biträdande styrelseledamot Volvo Finance
Obereoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Nina Linander

Nina Linander

TitelStyrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Född: 1959
Invald: 2021 och OneMed Group (2015 - 2019)
Befattning och utskott: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet
Utbildning: BSc Economics Stockholm School of Economics och MBA på IMD Lausanne
Övriga uppdrag: Styrelseleordförande Awa Holding AB och GreenIron H2 AB. Styrelseledamot Swedavia AB, Suominen Corporation och Telia Company
Arbetslivserfarenhet: Partner på Stanton Chase International, SVP and Chef för finansförvaltningen på Electrolux AB
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Martin Lagerblad

Martin Lagerblad

TitelStyrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet och del av revisionsutskottet

Född: 1982
Befattning och utskott: Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet och del av revisionsutskottet.
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering, Royal Institute of Technology
Övriga uppdrag: Senior Investment Director Nalka, Styrelseledamot Open Air Group AB och Best Transport AB
Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult på Bain & Company
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Richard Silén

Richard Silén

TitelStyrelseledamot

Född: 1973
Invald: 2019
Befattning och utskott: Styrelseledamot
Utbildning: Master i Banking & Finance, University Lausanne, MSc Business Administration & Economics, Stockholms universitet
Övriga uppdrag: Managing Director på IH Long-Term Equity Advisors AB
Arbetslivserfarenhet: Senior Director på Nalka Invest AB
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Birgitta Stymne Goeransson

Birgitta Stymne Göransson

TitelStyrelseledamot

Född: 1957
Invald: 2020
Befattning och utskott: Styrelseledamot
Utbildning: MBA från Harvard Business School och Master of Science in Chemical Engineering and Biotechnology från the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Industrifonden och MinDoktor och styrelseledamot Elekta AB, Pandora AS, Enea AB
Arbetslivserfarenhet: VD på Memira Group, VD på Semantix Group, COO/CFO på Telefos och olika ledande befattningar, bland annat hos McKinsey, Gambro och Åhléns
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Anders Nyman

Anders Nyman

TitelStyrelsesuppleant och del av revisionsutskottet

Född: 1987
Invald: 2019
Befattning och utskott: Styrelsesuppleant och del av revisionsutskottet
Utbildning: M Sc in Finance & Accounting, Stockholm School of Economics och MBA studies på National University of Singapore
Övriga uppdrag: Investment Manager Nalka Invest, styrelseledamot Cibes Lift Group AB och Office Management
Arbetslivserfarenhet: Styrelsesuppleant Ryds Bilglas AB och Managementkonsult Boston Consulting Group
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Niklas Rohdin

Niklas Rohdin

TitelStyrelsesuppleant

Född: 1973
Invald: 2019
Befattning och utskott: Styrelsesuppleant
Utbildning: M Sc Business Gothenburg University
Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden
Arbetslivserfarenhet: Investment Manager Knutsson Holding, Director KPMG
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej