Kontakta oss

Styrelse

Styrelsen har sju ledamöter och en styrelsesuppleant valda av årsstämman 2024. Håkan Björklund är styrelsens ordförande.

Håkan Björklund

TitelStyrelseordförande och del av ersättningsutskottet

Född: 1956
Invald: 2019
Utbildning: PH.D. i Neurovetenskap från Karolinska Institutet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intervacc. Styrelseledamot i Bonesupport. Partner på Tellacqpartners. Rådgivare till Rothschild private equity.
Arbetslivserfarenhet: VD Nycomed och styrelseledamot Alere, Coloplast, Danisco, Lundbeck och Biovitrum 
Obereoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Vidar Andersch

TitelStyrelseledamot och del av ersättningsutskottet

Född: 1980
Invald: 2019
Utbildning: M Sc - MS Mechanical Engineering, Industrial Economy, Lunds University, Finance and Risk Management, and Production Management and Logistics, Technical University Munich
Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden
Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseledamot Waterjet Sweden, Yanzi Networks, Hoist Group Holding och biträdande styrelseledamot Volvo Finance
Obereoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Martin Lagerblad

TitelStyrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet och del av revisionsutskottet

Född: 1982
Invald: 2021
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering, KTH
Övriga uppdrag: Managing Director Nalka. Styrelseledamot Open Air Group, Best Transport och Precis Digital.
Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult på Bain & Company
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Nina Linander

TitelStyrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Född: 1959
Invald: 2021 och OneMed Group (2015 - 2019)
Utbildning: B.Sc. Economics Handelshögskolan i Stockholm och MBA på IMD Business School, Lausanne
Övriga uppdrag: styrelseledamot Vattenfall, Swedavia och Suominen Corporation
Arbetslivserfarenhet: Partner på Stanton Chase International, SVP and Chef för finansförvaltningen på Electrolux
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Anders Nyman

TitelStyrelseledamot och del av revisionsutskottet

Född: 1987
Invald: 2019
Utbildning: M.Sc. in Finance & Accounting, Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag: Investment Director Nalka Invest, styrelseledamot Cibes Lift Group och Avoki
Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult Boston Consulting Group och styrelsesuppleant Ryds Bilglas
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Birgitta Stymne Göransson

TitelStyrelseledamot

Född: 1957
Invald: 2020
Utbildning: MBA från Harvard Business School och M.Sc. in Chemical Engineering and Biotechnology från KTH
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Industrifonden. Styrelseledamot Elekta, Pandora, Bure Equity samt RVRC Holding
Arbetslivserfarenhet: VD på Memira Group, VD på Semantix Group, COO/CFO på Telefos och olika ledande befattningar, bland annat hos McKinsey, Gambro och Åhléns
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Mikael Vinje

TitelStyrelseledamot

Född: 1979
Invald: 2023
Utbildning: M.Sc. Business Economics Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet: Regionchef Anticimex Nordamerika, Group COO och Head of M&A Anticimex, Director Arle Capital Partners, Director Candover Partners
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja

Niklas Rohdin

TitelStyrelsesuppleant

Född: 1973
Invald: 2019
Utbildning: M.Sc. Business, Göteborgs universitet
Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden
Arbetslivserfarenhet: Investment Manager Knutsson Holding, Director KPMG
Oberoende i förhållande till Asker: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej