Kontakta oss

Historia

Asker Healthcare Group har under en 15-årsperiod förvärvat mer än 30 företag inom olika segment inom den europeiska hälso- och sjukvårdssektorn.

Företagen i koncernen delar gemensamma värderingar och har en stark och levande entreprenörsanda – lokala team får mandat och ansvar att utveckla sina verksamheter med målet att vara förstahandsvalet på sina respektive marknader.


Vi har genom åren haft olika ägarstrukturer och har utvecklats från att ha ett nordiskt fokus inom vissa utvalda områden under varumärket OneMed till att bli Asker Healthcare Group med verksamhet i hela Europa och omfatta alla kategorier av produkter och tjänster för vården och många olika ledande varumärken.