Vi är Health in progress

Vi är en partner till vårdgivare i Europa och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning som är säker och av hög kvalitet.

Asker i korthet

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 3500 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.

Läs mer

Vår vision

Vi vill vara den ledande företagsgruppen i Europa inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning genom att utveckla och förvärva företag som tillsammans med vården och patienterna verkar för att förbättra allas hälsa.

”Health in progress” beskriver vår resa framåt – varför det europeiska hälso- och sjukvårdvårdssystemet behöver förändras, hur vi arbetar för att göra skillnad och hur vi driver utveckling.

LÄS MER OM OSS

Våra företag i Europa

Bosman

Bosman är en stor partner till sjukvårdssektorn i Nederländerna och tillhandahåller medicinsk utrustning, support och rådgivning inom bl. a. stomi och diabetes.

Våra företag i Europa

Vår koncern består av över 40 företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning över hela Europa.

A bigger care – vårt ESG-arbete

Hur vi skapar värde

A bigger care

Våra företag förbättrar människors hälsa och världen omkring oss.

Local excellence, group leverage

Vi utnyttjar den kombinerade kraften av lokal expertis och koncerngemensamma värderingar.

Healthcare intelligence

Att vara den mest informerade vårdgruppen inom vårt område är grunden för vår konkurrensfördel.

Entrepreneurial responsibility

Vi strävar efter att vara en föredragen ägare genom att genuint respektera och ta hand om de företag vi förvärvar.

Empowered by diversity

Olika är bra – vi tror på fantastiska människor med olika kompetens, personligheter och bakgrund.