Kontakta oss

Asker Business School

Asker Business School är vårt universitet där vi samlar och delar lärdomar inom koncernen. Vår ambition är att Asker Business School ska vara vårt campus, både online och fysiskt, som ger våra medarbetare en chans till personlig utveckling genom utbildning och inspiration.

Asker Business School fungerar som en mötesplats i koncernen och det är dit ledningen i nyförvärvade företag kommer för att få en introduktion till Asker. Skolans roll är även att driva en ansvarstagande och entreprenöriell företagskultur, säkerställa högkvalitativa standarder för produkter och tjänster samt koncerngemensamma policyer och etiska riktlinjer.

Syftet med Asker Business School

Asker Business School är hur vi introducerar nya företag till koncernen. Ledningsgruppen för våra nya företag bjuds in till en fysisk träning inom de första sex månaderna efter att ha varit en del av koncernen. Utbildningen fokuserar på både förmåner och regelefterlevnad. Digital onboarding för alla nyanställda kommer också att finnas.

I Asker Business School erbjuder vi utbildningar kring innehållet i Asker Management Standard, som syftar till att skapa förståelse för kraven och skapa förmåga att följa våra koncerngemensamma riktlinjer och policyer. Kurserna är både fysiska och digitala.

Vi sprider också vår kunskap och best practice inom våra fokusområden, genom Asker Business School. I den digitala plattformen finns till exempel en utbildning om MDR.

Utbildningarna är inriktade på att utveckla affärsmannaskap, samt ledarskap och talangutveckling.

Att låta människor mötas och utvidga sitt nätverk i koncernen är ett av huvudsyften med skolan.

Digitala utbildningar

Våra digitala utbildningar och e-learningkurser är tillgängliga för alla medarbetare och kommer att byggas ut över tid. Våra första utbildningar handlar om:

• Uppförandekoden
• IT-säkerhet
• Förstå grunderna i redovisning av utsläpp av växthusgaser
• MDR & IVDR
• Antikorruption och mutor