Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

>10 förvärv per år
>10% EBITA-marginal
>15% EBITA-tillväxt per år
2,0–3,0x nettoskuld / EBITDA