Våra företag

Det här är våra företag

Asker Healthcare Group bygger och förvärvar marknadsledande företag inom utvalda segment på den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Alla företag i koncernen samarbetar nära med vården och deras patienter för att uppnå förbättrad vårdresultat, sänkta totalkostnader samt säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.

Bosman levererar medicinskteknisk utrustning och erbjuder support och stöd till människor med stomi, sår, diabetes och urologiska problem. Bland företagets kunder finns också vårdgivare och vårdpersonal. Företaget är en av nederländska sjukvårdens större samarbetspartners.

Med produkter från ett stort antal leverantörer har OneMed cirka 50 000 produkter i lager som täcker hela vårdens behov av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Utöver detta erbjuder OneMed också tjänster som är framtagna för att underlätta för vårdpersonal att uppnå ett bättre vårdresultat och sänka de totala kostnaderna. Exempel på sådana tjänster är beslutsstödet Decision Support Guide och OneWound, som är OneMeds sårbehandlingsprogram. Tjänsteutbudet omfattar även effektiva och innovativa logistiklösningar och säker lagerhantering.

SMEDICO erbjuder ortopedisk sårvård, operationsvård, inkontinensvård och undersökningsprodukter till sjukhus, grossister och äldrevården i Schweiz.

Stöpler är en leverantör och kunskapsresurs inom högkvalitativ medicinskteknisk utrustning, instrument och förbrukningsvaror till sjukhus och andra vårdinrättningar i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Företaget tillhandahåller, installerar och underhåller ett brett urval av utrustning för i princip alla medicinska specialområden däribland anestesi, urologi, kirurgi, ÖNH, endoskopi och ortopedi. Stöpler arbetar med ledande varumärken över hela världen som till exempel Karl Storz, Ansell och Trumpf.

Evivamed tillhandahåller produkter för diabetesvård till återförsäljare, apotek och grossister. I deras produktutbud finns medicinteknisk utrustning, instrument och förbrukningsvaror samt hygienprodukter.

QRS specialiserar sig på medicinteknisk utrustning och förbrukningsvaror för vårdpersonal. Företaget levererar direkt till sjukhus, privatkliniker, ambulanstjänster och vårdinrättningar. QRS tillhandahåller innovativa lösningar som underlättar och förbättrar i arbetet för vårdpersonal.

FysioSupplies erbjuder en rad olika produkter för fysioterapimottagningar och konsumenter som till exempel förbrukningsvaror, träningsredskap, behandlings- och mätinstrument samt hela inredningar till mottagningar. Med sin expertis och sitt stora onlinesortiment av produkter är FysioSupplies en ledande leverantör inom sitt område. Företaget startade 2007 som leverantör till holländska fysioterapeuter och har sedan dess vuxit till att bli en leverantör även till vårdpersonal och hälsomedvetna kunder i Europa.

Boeren Medical grundades 1976 och säljer direkt till patienter med diabetes. De har ett brett sortiment med produkter för diabetesvård och erbjuder även kringtjänster som support och expertråd.

ZiboCare är en dansk utvecklare och distributör av rehabprodukter, framförallt inom tryckavlastande madrasser och kuddar. En stor del av verksamheten består av uthyrningstjänster till sjukhus.

Pharma Dynamic är en specialist inom handel med medicintekniska produkter. Företaget erbjuder ett brett sortiment med medicintekniskutrustning och verkar som fullservicegrossist genom sin innovativa IT-lösning.

evercare® är ett kvalitetsvarumärke för egenutvecklade produkter som kan säljas av alla företag inom koncernen. Produktutbudet omfattar undersökningshandskar, operationsrockar och -dukar, sårvård, infusion och injektion. Tillverkarna är noga utvalda och med höga krav på kvalitet och ansvar för miljö och CSR. Alla produkter genomgår omfattande kvalitetskontroller och kvalitetsgranskningar. I inköpsprocessen ingår regelbunden inspektion av produktionsanläggningar och slumpmässiga tester.

SELEFA®-produkterna är ett egenutvecklat lågkostnadssortiment som kan säljas av alla företag inom koncernen. Produktutbudet omfattar undersökningshandskar, förbrukningsvaror av papper och plast, nonwoven-produkter, bandage och gasbindor. Tillverkarna är noga utvalda med höga krav på kvalitet, ansvar för miljö och CSR. Alla produkter genomgår omfattande kvalitetskontroller och kvalitetsgranskningar. I inköpsprocessen ingår regelbunden inspektion av produktionsanläggningar och slumpmässiga tester.

Diabstore är ett specialiserat behandlingscenter för personer med diabetes typ 1. Diabstore tillhandahåller diabeteshjälpmedel och läkemedel enligt individens behandlingsplan.

Swemed tillhandahåller ett brett sortiment av inredningsdetaljer och utrustning till vården via en webbplattform. Kunderna finns inom kommun, regioner samt företag, skolor och privatpersoner.

Gymo är återförsäljare av medicintekniska produkter och utrustning till sjukhus, kommuner, vårdcentraler och B2B i den privata vårdsektorn. Gymo tillhandahåller även personlig utrustning för hälsovårdspersonal.

Scandivet är en totalleverantör av veterinärmedicinsk utrustning. Företaget grundades 1993 och erbjuder ett brett sortiment produkter för både större djursjukhus och enskilda veterinärer.

Astomed är en ledande distributör av utrustning och produkter för skönhetskliniker och skönhetssalonger i Norden.

aScan tillhandahåller Aktiv Forsyning som är en lösning som effektiviserar och förenklar processer för beställning, varuleveranser, tjänstehantering och lagerhantering i både små och stora organisationer. Det är ett självreglerande lagersystem som förenklar och optimerar produktbeställningar för vårdhem, sjukhus, hemtjänst och akutmottagningar.

Iogen är en av de ledande distributörerna inom ögonkirurgi i Finland. Bland kunderna finns offentliga och privata sjukhus såväl som mindre ögonkliniker.

Diashop erbjuder diabetesprodukter till patienter genom ett nätverk av 32 Diashop-butiker i Tyskland med postorder och onlinebutiker som komplement.

Med4Trade är en B2B-distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning.

MediReva är en grupp specialiserade företag med en bred produkt- och tjänsteportfölj som även omfattar expertis inom stomi, urologi och rehab med tillhörande medicintekniska produkter.

OneMed Services är en högkvalitativ fjärdepartsaktör inom logistik för medicinskteknisk utrustning och läkemedel. Företagets huvudkund är HelseSør-Øst med 18 sjukhus som täcker 55 % av Norges befolkning. Löptiden för kontraktet med Helse Sør-Øst är 10 år (från 2018 – 2027) med möjlighet till förlängning på 4 år.

Gribi är en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning inom framför allt kirurgi, öron-näsa-hals ortopedi och stomi till sjukhus i Schweiz.

Mobilex erbjuder kunder i hela Europa både egna och andras varumärken inom rörelsehjälpmedel och personlig hjälpmedelsutrustning.

Deforce Medical en marknadsledande distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning till 7000 kunder inom primärvården och äldrevården i Belgien.