Hållbarhet

”A Bigger Care” – vår syn på hållbarhet

Vi har en helhetssyn på hållbarhet där vi inkluderar alla delar i vår verksamhet och tar ansvar för en rättvis och hållbar värdekedja. Vi kallar vår ESG-strategi för ”A Bigger Care” och den har fyra fokusområden. Asker-koncernens strävan att verka för ”Health in progress” är drivkraften bakom våra hållbarhetsambitioner – för oss på Asker Healthcare Group handlar hållbart företagande inte bara om att göra bra affärer utan lika mycket om att driva förbättringar.

 

 

Asker Healthcare Groups hållbarhetsarbete har belönats med ett silver av det oberoende ESG-analysföretaget Ecovadis för arbetet inom bland annat miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Analysen ger oss värdefulla insikter om hur vi kan förbättra vårt ESG-arbete framöver.   

Ecovadis_2022