Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

>10% EBITA-marginal

>15% EBITA-tillväxt per år

2,0–3,0x nettoskuld / EBITDA

EBITA/Rörelsekapital > 50%