10-02-2023

Förvärv av Dispo Medical

Asker Healthcare Group har förvärvat 100% av Dispo Medical B.V. Företaget har försett och producerat medicinskt förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården i Nederländerna i över 30 år.

“Förvärvet av Dispo Medical stärker ytterligare vårt erbjudande inom kirurgiområdet. Deras djupa kunskap om kundernas behov, tillsammans med sjukhusens ökade användning av specialiserade engångsinstrument vid ingrepp, kommer att komplettera vårt befintliga erbjudande väl. Vi ser fram emot att stödja dem i deras fortsatta tillväxt i Europa”, säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

Dispo Medical har 41 anställda och omsättningen uppgick till cirka 55 MSEK under 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 100 anställda i 14 länder och omsätter 12 miljarder kronor.