15-11-2022

Asker har tilldelats guld av EcoVadis

Asker Healthcare Group har tilldelats guld av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete.

Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning inom sjukvårdssektorn sätter avtryck på planeten i form av produktion, transporter och avfall. Totalt genererar sjukvårdssektorn 4,4 procent av de globala koldioxidutsläppen – motsvarande det femte största landet i världen.

"Som en viktig länk mellan produktion och konsumtion är vi fast beslutna att driva utvecklingen framåt. Vi har under några år, konsekvent och framåtblickande, arbetat för att skapa positiv förändring inom ESG-området. Guldbetyget är en bekräftelse på att vi fokuserar på rätt frågor”, säger Sanna Norman, hållbarhetschef på Asker Healthcare Group.

Guldbetyget placerar Asker bland de fem procent högst rankade företagen av de över 100 000 företag EcoVadis har utvärderat världen över.

EcoVadis utvärderar företag baserat på GRI, FN:s Global Compact, ILO och ISO 26000 inom fyra områden: Miljö, arbetsrätt & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Bedömningen har genomförts utifrån intern dokumentation från Asker samt tredjepartsexperter och externa intressenter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.