31-01-2023

Asker stödjer initiativ för att minska plastavfall i haven

Asker Healthcare Group har engagerat sig i ett initiativ som drivs av miljöorganisationen Sungai Watch. Sungai Watch verkar för att skydda och återställa floder i Indonesien och stoppa plastavfall från att komma ut i haven.

”Hälso- och sjukvårdssektorn har ett stort behov av engångs- och plastprodukter, vilket inverkar negativt på planeten. En stor del av dessa produkter produceras i Asien, en region där problemen med avfallshantering är omfattande. Därför är vi mycket glada över att kunna stödja Sungai Watchs viktiga insats. De gör positiv skillnad varje dag tack vare sitt uthålliga arbete med att stoppa plast från att hamna i haven, säger Sanna Norman, hållbarhetschef på Asker Healthcare Group.

Sungai Watch grundades 2020 och är verksamma i Indonesiens mest förorenade regioner. Organisationen har skapat ett system med skräpbarriärer som samlar in plastavfall från floderna, innan det når havet. Dessutom sorteras och återanvänds plasten. Deras mål är att placera 1 000 barriärer i Indonesien och hittills har 177 barriärer installerats och över 900 ton plast har samlats in.

Som ledande distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa, är Asker engagerade i flera initiativ för att minska den negativa påverkan från produkter som används i vården. Askers direkta påverkan är liten, men har som ambition att påverka i hela värdekedjan, inklusive avfallshantering. Stödet till Sungai Watch är ett av de initiativ som Asker stödjer under 2023.

Läs mer om Sungai Watch: https://sungai.watch/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 100 anställda i 14 länder och omsätter 12 miljarder kronor.