20-07-2023

Askers klimatmål godkända av SBTi

Asker Healthcare Groups utsläppsminskningsmål har validerats som vetenskapsbaserade av Science Based Target initiative (SBTi).

"Klimatkrisen har allvarliga konsekvenser för vår planet. Att vidta åtgärder är avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Som en ledande distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa och en viktig länk mellan tillverkare och patienter, strävar vi efter att använda vår position för att bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser från hälso- och sjukvårdssektorn”, säger Johan Falk, VD på Asker Healthcare Group.

För att säkerställa att Askers klimatmål stämmer överens med de senaste framstegen inom klimatvetenskap, har utsläppsminskningsmålen utvärderats av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har nu validerat målen som vetenskapsbaserade och förenliga med de minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5°C, i linje med Parisavtalet.

SBTi har validerat följande mål:

  • Asker åtar sig att minska utsläppen av absoluta scope 1 och 2 växthusgaser med 42 % fram till 2030, med 2021 som basår.
  • Asker åtar sig också att inom samma tidsram minska scope 3 växthusgasutsläpp från köpta varor och tjänster med 51,6 % per miljon SEK förädlingsvärde (köpta produkter och tjänster i förhållande till bruttoinkomst).

"Att få våra mål validerade av SBTi stärker vårt engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare. Vi är fokuserade på att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten i våra anläggningar samt att öka andelen produkter med lägre växthusgasutsläpp. Samtidigt arbetar vi tillsammans med leverantörer så att de minskar utsläppen i sin tillverkningsprocess”, säger Sanna Norman, chef för ESG på Asker Healthcare Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 400 anställda i 14 länder och omsätter 12 miljarder kronor.