Kontakta oss

Hållbarhet

A bigger care – vår syn på hållbarhet

Vi har en helhetssyn på hållbarhet där vi inkluderar alla delar i vår verksamhet och tar ansvar för en rättvis och hållbar värdekedja, från att distribuera produkter och tjänster som förbättrar vården, till minskning av såväl kostnader som miljöpåverkan. Vi kallar vår ESG-strategi för ”A Bigger Care”.

Som en ledande distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa utgör Asker Healthcare Group en betydande länk mellan produktion och konsumtion. Detta ger Asker en unik möjlighet att, tillsammans med sina partners, driva utveckling inom hållbarhet.

Asker-koncernens strävan att verka för ”Health in progress” är drivkraften bakom våra hållbarhetsambitioner – för oss på Asker Healthcare Group handlar hållbart företagande inte bara om att göra bra affärer utan lika mycket om att driva förbättringar.

Fokusområdena i vår ESG-strategi är Friska och hälsosamma liv, Miljömedveten hälsovård och Rättvis värdekedja och säkra arbetsmiljöer.