Kontakta oss

Hållbarhet

A Bigger Care – vår hållbarhetsstrategi

A Bigger Care är Askers hållbarhetsstrategi och uttrycker ambitionen att ta ett ansvar som sträcker sig längre än vår egen direkta påverkan och strävar efter att skapa en rättvis och hållbar värdekedja – från att produkten produceras till att den använts.

Den är integrerad i Askers övergripande strategi och ambitionen att leverera produkter och tjänster som förbättrar hälso- och sjukvården samt minskar totalkostnaden och miljöpåverkan.

Askers position mitt i värdekedjan ger en unik möjlighet att driva utveckling inom hållbarhet tillsammans med samarbetspartners och leverantörer men också genom att utveckla ett eget sortiment som bidrar till att minska miljöpåverkan.

Tre fokusområden

Asker driver sitt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som är integrerade i vår verksamhet och har sin grund i vår väsentlighetsbedömning och våra löpande intressentdialoger.

Varje fokusområde har uppsatta mål. FN:s mål för hållbar utveckling är basen och ger ramarna och inriktningen för hållbarhetsarbetet. Asker fokuserar på sex av de globala hållbarhetsmålen där koncernens bolag kan påverka och bidra genom sin verksamhet och roll i värdekedjan. Asker har förbundit sig till FN:s Global Compact och de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Fokusområden inom hållbarhet

A Bigger Care