Kontakta oss

Fokusområden inom hållbarhet

Det krävs grundläggande förändringar inom vården för att nå den utveckling som behövs. Förbättrat vårdresultat, sänkt totalkostnad för vård, ökad effektivitet och hållbara lösningar är avgörande för att säkra morgondagens vård.

För att driva fram dessa förändringar har vi identifierat tre fokusområden som ger den riktning som krävs för att nå resultat och skapa positiv förändring. De bygger på genomförd väsentlighetsanalys och intressentdialoger och är kopplade till vår strategi. Fokusområdena i ESG-strategin är Friska och hälsosamma liv, Miljömedveten hälsovård och Rättvis värdekedja och säkra arbetsmiljöer.


Genom att fastställa tydliga och ambitiösa mål inom vart och ett av dessa områden, samt nyckeltal och handlingsplaner, kan vi säkerställa effektivitet och riktning i vårt hållbarhetsarbete. Det ger oss ännu större positiv påverkan på planeten och människorna medan vi arbetar för att förbättra och säkra morgondagens sjukvård.

På respektive sida för ett fokusområde kan du ta reda på mer om:

  • Vilka är utmaningarna för samhället och hur kan vi på Asker bidra till en mer hållbar sjukvård?
  • Vad gör vi konkret för att skapa positiv förändring inom respektive fokusområde?
  • Hur förhåller sig fokusområdena till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och till de tio principerna i FN:s Global Compact?