Kontakta oss

Standarder och policyer

Vi tar ansvar och arbetar för etiska, rättvisa och hållbara lösningar. Alla bolag inom Asker Healthcare Group delar värderingar och ett antal gemensamma standarder och policyer, varav några finns nedan. Dokumenten finns enbart på engelska.

Code of Conduct

Uppförandekoden utgår ifrån våra värderingar och ger vägledning till hur vi bör agera.

Quality and Environmental Policy

Kvalitets- och miljöpolicyn säkerställer efterlevnad av lagliga kvalitets- och miljökrav.

Responsible Sourcing Policy

Policyn säkerställer att alla företag inom Askerkoncernen gör inköp på ett ansvarsfullt sätt.

Supplier Code of Conduct

Uppförandekoden för leverantörer är baserad på internationella konventioner och deklarationer.

Work environment, Health and Safety Policy Statement

Vi har åtagit oss att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Equality, Diversity and Inclusion Policy Statement

Jämställdhet, mångfald och inkludering är en viktig bidragande orsak till vår framgång.