Kontakta oss

Hållbarhetsrapportering

Asker Healthcare Group har förbundit sig till och undertecknat FN:s Global Compact och principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Dessutom är vi engagerade i Agenda 2030 för hållbar utveckling med dess 17 hållbara utvecklingsmål (SDG).

Vårt primära mål är att stödja SDG 3: hälsa och välbefinnande, med anledning av vår typ av verksamhet. Vi stödjer detta genom att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.

Vi arbetar också med SDG 5: jämställdhet, SDG 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, SDG 12: hållbar konsumtion och produktion, SDG 13: bekämpa klimatförändringen samt SDG 16: fredliga och inkluderande samhällen.

 

Hållbarhetsrapport

Askers hållbarhetsrapport presenterar ESG-strategin och sammanfattar de viktigaste framgångarna och utmaningarna under rapportåret. Den presenterar också hur Askers hållbarhetsarbete utvecklas över tid.

Rapporten är upprättad enligt GRI:s riktlinjer.

Hållbarhetsrapporten 2023 är en del av Askers Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023 som finns tillgänglig här. Detta förklarar varför sidnumreringen börjar på sidan 30.

Hållbarhetsrapport 2023, PDF

Hållbarhetsrapport 2022, PDF

Hållbarhetsrapport 2021, PDF, engelska