02-06-2023

Förvärv av Unimeda

Asker Healthcare Group har förvärvat 100 procent av aktierna i Unimeda AG, en schweizisk distributör av medicinskt förbrukningsmaterial.

"Vi fortsätter att stärka vår position i Schweiz och är glada över att Unimeda och deras team nu blir en del av Asker. Företaget är en uppskattad leverantör och kommer att komplettera vårt befintliga erbjudande till kunderna väl. Vi ser många möjligheter för våra företag i regionen att dra nytta av varandra”, säger Johan Falk, VD Asker Healthcare Group.

Unimeda fokuserar främst på distribution av nischprodukter inom utvalda områden inom anestesi, sterilisering, engångsinstrument, artroskopi, kirurgi och dialysset. 2022 hade Unimeda en omsättning på cirka 30 Mkr.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 400 anställda i 14 länder och omsätter 12 miljarder kronor.