Kontakta oss

Entreprenörens ansvar och mandat

Vår grundläggande filosofi är att varje företags ledningsgrupp fullt ut leder och ansvarar för företagets utveckling. Den lokala ledningen ansvarar för allt de gör och att koncernens värderingar och policys efterlevs, till exempel koncernens uppförandekod. De har både ansvaret och friheten att hitta den bästa vägen framåt.