Kontakta oss

Våra samhällsengagemang

Vårt syfte ”Health in progress” speglar vår ambition att göra skillnad i samhället och verka för bättre vård och hälsa för alla. Utöver den positiva påverkan som vi skapar genom vår ordinarie verksamhet stödjer vi också väl utvalda organisationer genom olika samhällsengagemang.

Våra samhällsengagemang har alltid en koppling till någon del av värdekedjan för medicinskt förbrukningsmaterial och utrustning – från produktion till att produkterna har använts i vården. Detta går i linje med vår hållbarhetsstrategi, ”A bigger care”, som innebär att vi vill bidra till positiv förändring även utanför det vi kan påverka direkt i vår dagliga verksamhet. Nedan beskrivs våra aktuella koncerngemensamma engagemang samt donationer till viktiga ändamål som har genomförts under de senaste åren. Utöver detta engagerar sig våra dotterbolag i lokala samarbeten som de själva väljer.

Samarbeten och partnerskap

Basic HealthCare Services 

Basic HealthCare Services verkar i södra Rajasthan i Indien, där en stor del av befolkningen bor på landsbygden med låg tillgång till bra sjukvård, vilket återspeglas i dålig hälsa och hög dödlighet. Många är migrantarbetare, vissa i produktion av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Den ideella organisationen når dessa samhällen genom ett nätverk av hälsocentraler och genom att stärka det lokala hälso- och sjukvårdssystemet. Asker har valt att stödja organisationen eftersom de främjar god hälsa och förbättrar vårdresultat. Dessutom verkar de i en region där vi har kontraktstillverkning.

Läs mer

Sungai Watch 

Sungai Watch verkar för att skydda och återställa floder i Indonesien och stoppa plastavfall från att komma ut i haven. Organisationen använder skräpbarriärer som samlar in plastavfall, som sedan sorteras och återanvänds. Hälso- och sjukvårdssektorn har stora behov av engångs- och plastprodukter, varav en stor del produceras i Asien. Dessutom i regioner där problemen med avfallshantering är omfattande. Därför har Asker valt att stödja Sungai Watch.

Läs mer

 

Donationer

Jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien

I februari 2023 donerade vi 380 pallar, motsvarande ca 16 lastbilar, med medicinskt förbrukningsmaterial för att stödja jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien. Detta möjliggjordes genom vårt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

 

Kriget i Ukraina

I mars 2022 skänkte vi 500 000 kronor till Rädda Barnen samt donerade 84 pallar med medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning för att stödja akutvård i Ukraina och närliggande länder, på grund av kriget i Ukraina.

Läs mer