Kontakta oss

Healthy Planet

Asker ska minska utsläppen i scope 1, 2 och 3 och samarbeta med leverantörer och kunder för att erbjuda mer resurs- och klimateffektiva produkter och tjänster.

Hälso- och sjukvården har en negativ klimatpåverkan både genom koldioxidutsläppen i produktionen av engångsprodukter och genom den stora mängd avfall som genereras när produkterna har förbrukats.

Askers centrala roll i värdekedjan skapar möjligheter att påverka positivt mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Askers bolag hjälper vårdföretag att välja mer klimateffektiva produkter. Ambitionen är även att påverka leverantörerna att minska sina produkters miljö- och klimatpåverkan.

  • Minska utsläpp i linje med Parisavtalet
  • Utveckla produkter och tjänster med minskad miljöpåverkan och samarbeta med leverantörer för att säkerställa att leverantörerna fokuserar på att minska miljöpåverkan från sina produkter
  • Samarbeta med organisationer, externa nätverk och kunder för att minska plastavfallet inom sjukvården
  • Reducera användning av kemikalier som har en negativ påverkan på människor och miljö
 

Hållbar konsumtion och produktion (12)
Bekämpa klimatförändringen (13)

 


Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

  • Klimatförändringar (E1)
  • Föroreningar (E2)
  • Vatten och marina resurser (E3)
  • Biologisk mångfald och ekosystem (E4)
  • Cirkulär ekonomi (E5)

  • Kvalitets- och miljöpolicy

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet