Kontakta oss

Hur vi förvärvar

När vi utvärderar nya företag till koncernen söker vi efter att antingen nå nya marknader, utöka verksamheten med nya medicinska segment eller stärka våra positioner inom befintliga produktkategorier eller kanaler. Företagen ska ha god lönsamhet, vara välskötta och uppfylla våra förvärvskriterier. De är ofta ledande på sina respektive marknader med attraktiva produkter och tjänster. Men det är alltid entreprenörerna och ledningsgrupperna vi värdesätter högst. Vår roll som ägare är inte att komma in och berätta vad de ska göra, utan att lyssna, respektera deras företagskultur och stötta dem i deras utveckling.