Kontakta oss

Healthy Communities

Asker ska bidra med en sänkt totalkostnad och förbättrade vårdresultat.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre, förväntas enligt FN att öka från dagens 11 procent till 16 procent 2050. Samtidigt ökar andelen som lever med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes. Det här skapar redan idag brist på vårdpersonal och en ekonomiskt hårt belastad hälso- och sjukvårdssektor.

Genom att erbjuda ett komplett erbjudande av effektiva, högkvalitativa och säkra produkter och ge råd om lämplig produkt, föreslå alternativa kostnadseffektivare produkter eller andra tjänster, kan Asker förbättra patientresultaten samt minska den totala vårdkostnaden.

  • Öka andelen försäljning inom systemförsäljning, fjärdepartslogistik och direkt till patient – de affärsmodeller som identifierats som viktigast för att sänka totalkostnaden och förbättra vårdresultat
  • Hjälpa kunden att välja rätt produkt för sitt behov till en lägre totalkostnad, till exempel genom digitala lösningar
  • Tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet i enlighet med regelverken för MDR och IVDR

Hälsa och välbefinnande (3)

Princip 1: Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter; och
Princip 2: se till att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.
Princip 3: Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete och tvångsarbete;
Princip 5: effektivt avskaffande av barnarbete; och
Princip 6: avskaffande av diskriminering när det gäller anställning och yrke.
Princip 7: Företag bör stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar;
Princip 8: ta initiativ för att främja ett större miljöansvar; och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
Princip 10: Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

  • Påverkade samhällen (S3)
  • Konsumentens hälsa (S4)
  • Informationsrelaterade konsekvenser för konsumenter (S4)
  • Social inkludering för konsumenter (S4)
  • Konsumentens säkerhet (S4)

  • Kvalitets- och miljöpolicy
  • IT-policy

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet