Kontakta oss

Våra värderingar

Våra värderingar förenar oss, leder oss och är grunden för hur alla företag inom koncernen verkar. De kan ses antingen utifrån den anställdes synvinkel eller från hela koncernens och de leder oss i hur vi ska agera och hur vi vill uppfattas av samhället.

Vi bryr oss om våra kunder

Som anställd: Vi sätter kunden i centrum. Vi försöker alltid överträffa deras förväntningar. Vi vet att hälso- och sjukvården är samhällskritisk och vi ser patientens behov. Vi värnar kundernas förtroende genom att verkligen göra vårt yttersta för att lösa deras behov.

För samhället:  Vi är våra kunders samarbetspartner och står vid deras sida. Vi förstår deras viktigaste utmaningar och hjälper dem att hantera dessa. Vi använder vår inköpsstyrka och delar värdet som skapas med våra kunder i en hållbar affärsmodell.

Vi vill överträffa våra kunders förväntningar.
Vi vill skapa långvariga samarbeten med både kunder och leverantörer.
För oss är det högsta prioritet att förbättra vårdresultatet och sänka totalkostnaden.

Passion för förbättringar

Som anställd: Vi strävar alltid efter att förbättra. Det ligger i vårt DNA att alltid försöka förbättra vad vi gör och hur vi gör det.

För samhället: På eget initiativ driver vi förändringar i det europeiska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi är inte nöjda med hur det fungerar idag. Vi håller fast vid det vi tror på och arbetar för: Health in Progress – att vara en positiv kraft som skapar samhällsnytta.

Vi utmanar de metoder och arbetssätt som används idag.
Vi strävar alltid efter att förbättra både oss själva och vår verksamhet.
Vi är kreativa och har entreprenörsanda.

Vi tar ansvar

Som anställd: Vi tror på den enskilda individens vilja att ta ansvar och bidra. Genom gemensamma ansträngningar kan vi göra en positiv skillnad – för patienterna, människorna och planeten.

För samhället: Vi förstår hur viktig hälso- och sjukvården är, samtidigt som vi inser att den gör ett avsevärt klimatavtryck. Vi vill göra allt vi kan för att säkerställa att alla har tillgång till både vård och produkter av hög kvalitet, med stöd från en rättvis och hållbar värdekedja – från tillverkning till förbrukat material.

Vi vill bidra till hållbarhet.
Vi anser att god etik är grunden för hur vi bedriver vår verksamhet.
Vi håller vad vi lovar och levererar i tid.
Vi respekterar våra kollegor och motiverar och inspirerar våra medarbetare.

Vårt syfte

Vi är Health in Progress

Hälso- och sjukvården behöver förbättras och effektiviseras – utveckling behövs.

Förbättrade vårdresultat, sänkta totalkostnader och ökad effektivitet samt hållbara lösningar krävs för att säkerställa morgondagens vård och omsorg. Asker Healthcare Groups ska alltid verka för detta.

Vi bygger och förvärvar ledande företag som bidrar positivt till det europeiska hälso- och sjukvårdvårdssystemet. Deras produkter, tjänster och innovationer hjälper till att driva utvecklingen framåt när det gäller att förbättra, rädda och upprätthålla liv. Genom att utveckla hållbara lösningar och vara en nära, pålitlig, högkvalitativ partner till vårdgivare kan vi bidra till de förändringar som behövs i det europeiska sjukvårdssystemet. 

Som enskilda företag, tillsammans som en koncern och i samarbete med vårdgivare vill vi göra skillnad och skapa en bättre hälsa för alla – vi är Health in Progress.