Kontakta oss

Vision och mission

Med utgångspunkt från vårt syfte – Health in progress – berättar vår vision och mission vad vi vill uppnå, både som företag och för samhället vi verkar i.

Vår vision

Vi vill vara den ledande företagsgruppen i Europa inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning genom att utveckla och förvärva företag som tillsammans med vården och patienterna verkar för att förbättra allas hälsa.

Vår mission

Förbättrade vårdresultat

Vi hjälper vårdgivare och patienter att få bästa möjliga vårdresultat. Vi ser till att patienter och sjukvårdspersonal har tillgång till rätt produkter och rätt kunskap vid rätt tidpunkt för att underlätta behandlingar och uppnå bästa möjliga resultat.

Sänkt totalkostnad

Vi sänker samhällskostnaderna genom att öka effektiviteten i sjukvårdssystemet. Vi sänker inte bara kostnaderna genom att stärka sjukvården i inköpsprocessen – vi sänker dem även genom att bidra till att göra både behandlingar och processer mer effektiva.

Rättvis och hållbar värdekedja

Vi förbättrar människors hälsa och bryr oss om samhället runt omkring oss. Vi erbjuder säkra, högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi tar ansvar för att vår värdekedja är rättvis och hållbar - från tillverkning till förbrukat material.