11-12-2023

Asker i toppskiktet av hållbara företag enligt EcoVadis

Asker Healthcare Group har tilldelats betyget Platinum av EcoVadis, världens mest ansedda leverantör av oberoende hållbarhetsvärderingar. Platinabetyget placerar Asker i topp 1 procent av de över 100 000 företag som rankas av EcoVadis.

"Detta är ett viktigt erkännande av det omfattande arbete som alla företag i Asker har lagt ner på att realisera vår hållbarhetsstrategi ’A Bigger Care’ under de senaste åren. Vi utgör en viktig länk mellan produktföretag och patienter och vi vill använda denna position för att bidra till en mer hållbar sjuk- och hälsovårdsektor, säger Sanna Norman, Head of ESG på Asker Healthcare Group.

Detta är andra året som Asker Healthcare Group har utvärderats av EcoVadis. 2022 fick Asker Guld och var bland de 5 procent högst placerade företagen. Genom att sätta högre mål och kontinuerligt förbättra processerna ökar Asker sina poäng ytterligare 2023 och får därmed Platinum.

EcoVadis utvärderar företag baserat på standarderna GRI, UNGC, ILO och ISO 26000 i fyra områden: Miljö, arbetsrätt & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Bedömningen har genomförts utifrån intern dokumentation från Asker samt tredjepartsexperter och externa intressenter.

Asker Healthcare Group anses vara särskilt starka inom hållbar upphandling. Detta handlar bland annat om att samarbeta med leverantörer för att säkerställa att de uppfyller Askers standarder inom affärsetik och ansvarsfulla inköp, att genomföra revisioner av tredjepartstillverkare och miljörevisioner samt att aktivt reducera utsläpp.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare i Europa, och tillhandahåller medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer hälso- och sjukvården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Koncernen har 2 600 anställda i 14 länder och omsätter 13 miljarder kronor.