30-06-2021

Förvärv av Scandivet – en distributör av utrustning och förbrukningsmaterial för veterinärvård

Ett avtal har ingåtts om att förvärva Scandivet – en distributör av utrustning och förbrukningsmaterial för veterinärvård. Förvärvet ger tillgång till den växande marknaden för veterinärvård i Sverige och Scandivet får en stabil bas att växa från. Efter förvärvet kommer Scandivet att fortsätta verka som ett självständigt bolag med ett nära samarbete och stöd från Asker-koncernens dotterbolag OneMed i Sverige.

– Scandivet verkar på en spännande marknad där de nuvarande ägarna har skapat ett starkt varumärke kopplat till ett brett produktsortiment och snabba leveranser och bra service. Vi är därför stolta över att få möjligheten att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med det starka operativa team som finns på plats, säger Robert Schmidt, VD OneMed Sverige.

Scandivet är distributör av ett brett sortiment av produkter och utrustning för veterinärvård i Sverige med 30 års marknads- och produkterfarenhet. Genom ett starkt nätverk av leverantörer erbjuder de en produktportfölj anpassad till både storskaliga djursjukhus och till mindre oberoende veterinärer. Sortimentet omfattar veterinärmedicinska produkter för både stora och små djur, allt från enkla engångsprodukter till skräddarsydd inredning och utrustning. 


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.