21-04-2022

Förvärv av Deforce Medical

Asker Healthcare Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av Deforce Medical B.V., en marknadsledande belgisk distributör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning till primärvården och äldrevården.

“Deforce är sedan lång tid tillbaka en betrodd partner till allmänläkare i Belgien vilket kommer att komplettera våra andra bolag i regionen mycket väl. Vi är glada för att ha fått förtroendet att fortsätta utveckla detta familjeföretag och ser fram emot att stödja dem i deras fortsatt tillväxt”, säger Johan Falk vd för Asker Healthcare Group. 

Deforce har cirka 7 000 kunder i Belgien med fokus på äldreboenden, sjuksköterskor och allmänläkare. Omsättningen uppgick till cirka 60 Mkr 2021 och bolaget har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om 10 procent de senaste fyra åren.

Förvärvet förväntas slutföras i juni 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef Asker Healthcare Group

Tel: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.