02-05-2022

Asker har tilldelats silver av Ecovadis för sitt hållbarhetsarbete

Asker Healthcare Groups hållbarhetsarbete har belönats med ett silver av det oberoende ESG-analysföretaget Ecovadis för arbetet inom bland annat miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Betyget baseras på data från 2021 och placerar Asker bland de 16 procent högst rankade företagen av de över 90 000 företag Ecovadis utvärderat världen över.

Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i sjukvårds- och hälsosektorn belastar planeten vad gäller produktion, transporter och avfall. Som en ledande europeisk leverantör inom området verkar Asker som en viktig länk mellan produktion och konsumtion mitt i denna värdekedja, vilket ger en unik position att driva förändring inom hållbarhet.

“Det här är vår första externa granskning och att få ett silver är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete med att förbättra hållbarheten inom hälso- och sjukvården. Vi har sedan många år arbetat aktivt med att ta socialt ansvar i vår leverantörskedja och vi har nu också ambitiösa mål för utsläpp, inte bara våra egna, utan för hela värdekedjan – från produktion av hälso- och sjukvårdsprodukter till hur avfallet hanteras. Ecovadis analys ger oss värdefulla insikter om hur vi kan förbättra vårt ESG-arbete framöver”, säger Sanna Norman Head of ESG Asker Healthcare Group. 

Ecovadis utvärderar företag baserat på GRI, FN:s Global Compact och ISO 26000 inom fyra områden: Miljö, arbetsrätt & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Bedömningen har genomförts utifrån intern dokumentation från Asker samt tredjepartsexperter och externa intressenter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.