02-03-2022

Hjälp till familjer och akutsjukvård i Ukraina

Kriget i Ukraina skapar ett oerhört lidande och stort behov och vi har därför beslutat att skänka 500,000 kronor till Rädda Barnen. Rädda Barnen har varit närvarande i Ukraina under många år och deras humanitära hjälpinsatser till familjer och barn , däribland akut hjälp på plats med bland annat mat, vatten, hygienartiklar och psykosocial hjälp, är avgörande i detta läge av kris.

Kriget i Ukraina skapar ett oerhört lidande och stort behov och vi har därför beslutat att skänka 500,000 kronor till Rädda Barnen. Rädda Barnen har varit närvarande i Ukraina under många år och deras humanitära hjälpinsatser till familjer och barn , däribland akut hjälp på plats med bland annat mat, vatten, hygienartiklar och psykosocial hjälp, är avgörande i detta läge av kris.

Därutöver har vi beslutat att donera medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. En transport med 84 pallar till stöd för ett antal olika initiativ har skickats idag och kommer stödja akutvård i Ukraina samt de som söker skydd i andra länder, däribland Tjeckien.

Vi är extremt stolta över vår organisation som med deras långa erfarenhet av akut- och intensivvård samt logistik bara på ett par dagar satt samman denna transport av traumaprodukter och avancerad sårvård. Tyvärr finns det ett stort behov av dessa produkter i detta fruktansvärda krig.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/