Kontakta oss

Förvärvsstrategi

Vår förvärvsstrategi definieras av; geografi, produktkategori, position i värdekedjan samt kundkategorier och kanaler.