Kontakta oss

Healthy People

Asker ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda produkter och tjänster från en rättvis och hållbar värdekedja.

Medicintekniska produkter tillverkas i många fall i länder med högre risk för korruption och brott mot mänskliga rättigheter än i Europa. Marknadens efterfrågan på högkvalitativa produkter som tillverkats under rättvisa förhållanden ökar.

Genom ett proaktivt samarbete med leverantörer och tredjepartstillverkare arbetar Asker för att upprätthålla en rättvis och säker arbetsmiljö både i den egna verksamheten och i hela värdekedjan.

  • Möjliggöra initiativ och utbildningar för att säkerställa en rättvis, säker och jämlik arbetsplats med hög medarbetarnöjdhet
  • Alla anställda ska utbildas i och agera i enlighet med uppförandekoden inklusive motverkande av mutor och korruption
  • Säkerställa att en process för tillbörlig aktsamhet för leverantörer finns implementerad i alla bolag för att minimera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

Jämställdhet (5)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
Fredliga och inkluderande samhällen (16)

  

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

  • Den egna arbetskraften (S1)
  • Arbetstagare i värdekedjan (S2)
  • Ansvarsfullt företagande (G1)

  • Uppförandekod
  • Policy för ansvarsfulla inköp
  • Policy för antikorruption och mutor
  • HR-policy

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet