27-05-2021

Förvärv av Gymo AS – en norsk leverantör av medicinsk utrustning och engångsartiklar

Gymo, en ledande leverantör av medicinsk utrustning och engångsartiklar, blir en del av Asker Healthcare Group i Norge. Gymo kan därmed påskynda sin expansion.

Gymo har en stark position bland vårdpersonal i Norge tack vare sin välutvecklade webblösning. Webbportalen tillgodoser behovet för vårdpersonalens dagliga arbete.

Jan Knoph, VD för Asker Healthcare Groups dotterbolag Onemed Norway, är övertygad om att Gymo kommer att passa väl in i koncernen:

– Ägarna av Gymo har visat en stor entreprenörsanda under de senaste åren med både tillväxt och stark finansiell utveckling. Gymo och Asker Healthcare Group delar samma värderingar och vision med syftet att förbättra behandlingsresultaten och sänka de totala vårdkostnaderna, vilket gynnar vårdpersonal, patienter och samhället i stort. Vi är extra glada över att Gymos två ägare nu kommer att fortsätta utveckla Gymo som en del av Asker Healthcare Group, säger Jan Knoph

Gymo erbjuder ett brett utbud av produkter till den norska hälso- och sjukvårdsmarknaden samt till vårdpersonal genom väletablerade och välrenommerade förmedlare. Bolaget har en stark marknadsnärvaro och innehar en ledande position på flera utvalda marknader.


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.