25-02-2021

Förvärv av Iogen – en finsk distributör av produkter för ögonkirurgi

Asker Healthcare Groups finska dotterbolag har ingått avtal om att förvärva Iogen, en finsk distributör av produkter inom ögonkirurgi. Iogen har intagit positionen som en av de ledande distributörerna inom produkter för ögonkirurgi i Finland med kunden i centrum och ett högkvalitativt erbjudande som tillgodoser ögonkirurgernas behov.

Den existerande ögonkirurgiverksamheten för Asker Healthcare Groups finska dotterbolag bygger främst på försäljning av medicinteknisk utrustning. Dessa två verksamheter kompletterar varandra och bildar en ännu starkare plattform för framtida tillväxt. 

Iogen kommer att fortsätta att fungera som en separat enhet inom koncernen för att inte påverka den specialiserade kundinteraktion som redan utvecklats för marknaden för ögonkirurgi. 

– Att kombinera vår och Iogens verksamheter inom ögonkirurgi resulterar i ett förbättrat kunderbjudande som gynnar såväl nuvarande och nya kunder som leverantörer, säger Markus Henriksson, affärsområdeschef, Asker Healthcare Group. 


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.