17-01-2022

Asker Healthcare Group stärkt - förvärvet av MediReva slutfört

I september 2021 tecknades ett avtal om att förvärva MediReva. Förvärvet har nu godkänts av myndigheterna och slutfördes den 14 januari 2022.

“Förvärvet är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla och förvärva bolag som stödjer hälso- och sjukvården i Europa. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med MediReva för att fortsätta att verka för att förbättra allas hälsa,” säger Asker Healthcare Groups VD Johan Falk.

MediReva består av en grupp specialiserade företag med en total omsättning på 1,4 miljarder kronor. MediReva har en bred produkt- och tjänsteportfölj med expertis inom stomi, urologi och rehabilitering med tillhörande medicintekniska produkter. Bolaget är verksamt i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Österrike och har vuxit med i genomsnitt 10 procent om året de senaste tio åren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikationschef Asker Healthcare Group

Telefon: 073-313 62 17

E-post: emma.rheborg@asker.com

 

Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 10 miljarder kronor.