30-06-2021

Förvärv av Swemed – en onlinebaserad distributör av sjukvårdsutrustning och -tillbehör

Asker Healthcare Groups dotterbolag i Sverige har ingått avtal om att förvärva den webbaserade distributören Swemed. Ambitionen är att Swemeds imponerande tillväxtresa ska fortsätta på den svenska och europeiska marknaden. Efter förvärvet kommer Swemed att fortsätta verka som ett självständigt bolag med nära samarbete och stöd från Asker Healthcare Group-bolagen.

Det är mycket glädjande att vi får möjligheten att förvärva Swemed och därmed fortsätta utveckla bolaget tillsammans med det starka grundar-teamet. Produkterna, försäljningskanalen samt kundgrupperna kompletterar OneMeds existerande verksamhet i Sverige på ett spännande sätt, säger Robert Schmidt, VD OneMed Sverige

Swemed är en webbaserad distributör av sjukvårdsutrustning och hjälpmedel som främst är verksamma på den svenska marknaden. Kunderna är kommuner och regioner samt privata företag, skolor och konsumenter. Den primära försäljningskanalen är Swemeds webbportal. De erbjuder ett brett utbud av produkter (över 25 000 artiklar) från leverantörer främst inom EU. Genom sitt fokus på snabb och personlig service samt goda relationer med leverantörer har Swemed haft en stark tillväxt de senaste åren.


Om Asker Healthcare Group

Asker Healthcare Group utvecklar och förvärvar ledande företag inom medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa. Koncernen består av mer än 30 företag i 14 länder, som stödjer vårdgivare och patienter med att förbättra vårdresultatet, sänka totalkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Asker Healthcare Group har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 8 miljarder kronor.